..:: گلخانه ::..
گلخانه

 

پروژه:

گلخانه

در برخي از مناطق جهان همچون كشور ما پرورش برخي گياهان در فضاي آزاد محدوديتي دارد، لذا به منظور رفع اين محدوديت ها نياز به محيطي كنترل شده مي باشد.

بطور كلي اهداف ساخت گلخانه عبارتند از:

1- فراهم كردن شرايط محيطي كنترل شده براي رشد گياهان كه از نظر اقتصادي مي توان آن را توجيه كرد.

2- ايجاد شرايط رشد براي گياه در مناطقي كه امكان زنده ماندن گياه در محيط آزاد وجود ندارد.

3- ايجاد امكان توليد خارج از فصل.

نخستين مورد قابل توجه در احداث گلخانه مكان آن است كه جهت انتخاب مكان بايد به نكاتي توجه كرد:

آب و هوا

 در تمام مناطق دنيا آب وهواي ساحلي به خاطر داشتن دماي معتدل، براي توليد محصول در تمام سال مناسب است ولي معمولا ميزان نور در اين مناطق به علت وجود ابر و مه كم است.

مناطق كوهستاني ميزان نور بالايي دارد و در مقايسه با مناطق كم ارتفاع داراي رطوبت كمتري مي باشد، ولي هزينه ي تامين درجه حرارت در اين مناطق بسيار زياد است.

پستي و بلندي

 ساخت گلخانه و عمليات آن در مكان هاي مسطح آسانتر است. در مكان هاي گود يا مناطق شيب دار، انتقال گياهان با مشكل مواجه مي گردد.

در مناطقي كه زمستان سختي دارند لازم است يك باد شكن طبيعي در مسير باد ايجاد گردد كه به اين منظور مي توان از درختان استفاده نمود كه آنها را به فاصله ي 2.5 برابر ارتفاعشان از گلخانه كشت مي كنيم.

قابليت دسترسي به امكانات

يكي از نيازهاي اساسي در گلخانه الكتريسيته است، لذا دسترسي به برق بايستي در انخاب محل مورد توجه قرار مي گيرد. دسترسي به بازار فروش نيز داراي اهميت است.

آب

 استفاده از آب شهري براي آبياري گياهان در گلخانه علاوه بر داشتن محدوديت قانوني اغلب هزينه  بالايي دارد و حتي ممكن است داراي عناصري همچو فلوريد باشد كه براي گياه سمي است. بنابراين آب مناسب، قابل دسترس و با كيفيت مطلوب بايد از فاكتور مهم در انتخاب گلخانه باشد.

همسايه ها

از آنجا كه جهان به طور فزاينده اي به سمت شهر نشيني مي رود، تراكم همسايه ها درعمليات گل كاري و بالعكس، بايد مورد توجه قرار گيرد. آلودگي نوري از خيابان، محوطه ي پاركينگ و چراغ ها مي تواند اثر منفي بر توليد گياهان روز كوتاه داشته باشد.

تامين نيروي كار

با توجه به اين كه توليد در گلخانه نيازمند نيروي كار زياد است،‌ تامين نيروي كارگري ارزان و مطمئن در محل احداث گلخانه از عوامل موثر در موفقيت است.

اسكلت گلخانه

عبارت از پايه هاي ديواري است كه فاصله ي حدود 3 متر از هم به صورت رديف قرار مي گيرد و اسكلت بندي سقف بر روي آنها مستقر مي گردد. در صورتي كه چندين گلخانه كنار هم احداث گردد، فاصله ي بين دو گلخانه از يك رديف پايه تشكيل مي شود و ديواري بين آنها نمي باشد.

پوشش گلخانه

ديوار گلخانه تا ارتفاع حدود يك متر از بتون و سيمان است و ادامه ي آن از شبكه هاي فلزي ساخته مي گردد كه در اين شبكه ها از پوشش هاي مناسب استفاده مي گردد.

اسكلت فلزي سقف بسته به اين كه شيشه يا ورقه ي پلاستيكي، گلخانه را مي پوشاند، متفاوت است و اين بيشتر مربوط به تعداد ميله هاي فلزي است كه در سقف شيشه اي اضافه مي گردد.

شبكه چوبي معمولا براي گلخانه ي موقت به كار مي رود. شبكه ي فلزي به صورت وسيع به كار برده مي شود و اين شبكه ها به منظور جلو گيري از زنگ زدگي بايد مرتب رنگ آميزي گردد.

مزایایی كشت گلخانه ای :

1- افزایش تولید در واحد سطح (به عبارت دیگر 10 برابر هوای آزاد ) به این معنی كه مثلا در مورد خیار تولید 20 كیلو گرم خیار در هر متر مربع در گلخانه به جای تولید 2 كیلوگرم در همان یك متر مربع در هوای آزاد 

2- تولید بیش از یك محصول در سال (كه در مورد خیار تولید سه بار در سال و همچنین در مورد گوجه فرنگی تولید دو بار در سال ممكن می باشد)

3- افزایش كیفیت محصول تولیدی (كه با كنترل دقیق و بهتر آفات و بیماری ها با روش های كنترل بیولوژیكی و كاهش مصرف سموم كه باعث افزایش كیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود)

4- صرفه جویی در مصرف آب (با روش آبیاری تحت فشار)

5- استفاده از اراضی غیر قابل كشت با سیستم هیدرو پونیك (مانند گلخانه های پرورش سبزی در كیش)

6- عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امكان بازار یابی مناسب و تنظیم برتامه كشت مطابق با نیاز بازار (مثلا در مورد خیار طوری برنامه تنظیم شود كه زمان برداشت اواخر اسفند ماه باشد )

7- تواوم كار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه با امكان كنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه

8- ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و كار آموختگان كشاورزی و استفاده از اوقات فراغت كشاورزان در فصل های پاییز و زمستان .

روش های تامین مالی:

روش تامین مالی پروژه از محل حقوق صاحبان سهام تامین می شود که این حقوق صاحبان به نسبت 30% شهرداری و 70% سرمایه گذار خواهد بود. 

با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال.

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین