مراکز تفریحی

   

سرمایه گذاری در خصوص مراکز تفریحی:
تاسیس این اماکن از حركت پرشتاب شهرداری اراک در ايجاد اماكن عمومی خانوادگی حكايت مي‌كند و اكنون همه شهروندان مي‌توانند از اين امكانات استفاده كنندبا توجه به اینکه تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهادی اجتماعی و فرهنگی یکی از اهداف مهم در زمینه مدیریت صحیح و کارآمد شهری است، در نتیجه شهرداری اراک تصمیم به بکارگیری این ایده در برنامه کاری خود گرفت.
باتوجه به اینکه اهمیت به جامعه و تلاش در راستاي تقویت سیستم های فرهنگی و اجتماعی شهر اراک  از اهداف همیشگی این شهرداری بوده است، با در نظرگیری نقش موثر شهروندان  در اداره جامعه ضرورت نیاز به احداث چنین فضاهایی در تمامی نقاط شهر احساس خواهد شد..
پروژه ها:
1. احداث (مرکز تفریحی رودخانه فصلی) :با حجم سرمایه گذاری شامل  50میلیارد ریال
2.هتل با حجم سرمایه گذاری شامل  170میلیارد ریال
3.پارک آبی با حجم سرمایه گذاری شامل 50 میلیارد ریال
4.شهربازی پامچال با حجم سرمایه گذاری شامل15میلیارد ریال
5.اماکن ورزشی با حجم سرمایه گذاری شامل 15 میلیارد ریال
6.مراکز تفریحی با حجم سرمایه گذاری شامل 60 میلیارد ریال
اهداف:
1- بستر سازي مناسب براي كشف و شكوفايي استعدادهاي نهفته جوانان و نوجوانان
2- ايجاد زمینه گرايش و جذببه محیط های عمومی و خانوادگی
3-اثر بخش بودن سرمايه گزاري بخش دولتي و خصوصي در احداث اماكن عمومی
4-جلوگيري از آسيبهاي اجتماعی ناشي از غير استاندارد بودن اماكنعمومی و تفریحی.
5-افزايش ظرفيت فعاليتهاي جوانان در عرصه های داخلي و بين المللي.

مزایای احداث مراکز تفریحی

1.ایجاد و زمینه سازی فرهنگ اجتماعی شدن در بین شهروندان علی  الخصوص جوانان
2.پیشتازی شهرداری در ایجاد و توسعه اماکن اجتماعی  و بهره مندی از پشتیبانی بخش خصوصی
3.امکان ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته های مربوطه
4.فضاسازی محیطی امن و سالم برای جوانان و شهروندان
5 .استفاده از مکان ساخته شده توسط شهرداری و عموم و مشارکت با سایر ارگان ها و کسب در آمد پایدار برای شهرداری
6 . آموزشهاي همگاني و ‌آموزش والدين و آشنا نمودن آنان به نقش و نفوذ خانواده در پرورش مطلوب و شايسته فرزندانشان و علاقمند نمودن آنان به شركت در فعاليتهاي اجتماعی و توجه به اين امر مهم كه ايجاد فرصتهاي حركتي بهترين هديه براي فرزندان مي‎باشد.
7 . از بين بردن نقاط آلوده و كنترل و نظارت بيشتر در نقاط و مراكز مزبور و توجه بيشتر به اجراي برنامه‎هاي اصلاحي فرهنگی در اين نقاط
8 . رفع موانع موجود در مسير ورزش خواهران و توسعه مراكز و فضاهاي اجتماعی مناسب خواهران.
9. با واگذاري زمين به داوطلبان، ارايه معافيتهاي مالياتي در مرحله ساخت و بازسازي
 
مشخصات پروژه  ها:
عنوان پروژه: طراحی و اجرای مکان های اجتماعی چند منظوره شهرداری اراک؛ هتل؛ پارک آبی؛ شهربازی پامچال؛ گلخانه؛اماکن ورزشی
مدل مالی: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی (طراحی؛ساخت؛بهره برداری و انتقال)قرارداد جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه فرهنگ روش های

روش های تامین مالی:

روش تامین مالی پروژه از محل حقوق صاحبان سهام تامین می شود که این حقوق صاحبان به نسبت 30% شهرداری و 70% سرمایه گذار خواهد بود.

در مجموع با اعتباری بالغ بر: 360میلیارد ریال

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین